Ilgar Nasibov alvorlig skadet i et overfall ved Ressurssenteret for Demokrati i Nakhichevan, Aserbajdsjan

Ilgar Nasibov, ansatt ved Ressurssenteret for Demokrati i Nakhichevan, Aserbajdsjan og ektemannen til senterets leder og Raftoprismottaker i 2009, Malahat Nasibova, ble i går kveld overfalt og stygt skadet på sin arbeidsplass. Situasjonen hans er alvorlig.

– Raftostiftelsen er meget bekymret for Nasibovs helsetilstand spesielt og for den forverrede menneskerettighetssituasjonen i  Aserbajdsjan generelt, forteller leder ved Raftostiftelsen Therese Jebsen.

Jebsen ber alle om å spre informasjon om hendelsen og melde fra hvis noen har anledning til å yte hjelp til Malahat Nasibova og Ilgar Nasibov.

Ved eventuelle spørsmål kontakt Iver Ørstavik: iver.orstavik@rafto.no eller Therese Jebsen: therese.jebsen@rafto.no

Les mer om prisvinneren, Malahat Nasibova her.