Korrupsjon og tillit til politiske institusjoner

Hva gjør folks møte med korrupsjon med tilliten til demokratiske institusjoner? Det var tema for Eivor Hovde Hoff sin  masteroppgave ved Institutt for Statsvitenskap på Universitetet i Oslo.

Hva skrev du masteroppgave om?
Jeg skrev om sammenhengen mellom erfaringer med og oppfatninger om korrupsjon og tillit til politiske institusjoner, tilfredshet med demokratiet og normativ støtte til demokratiet i 23 latinamerikanske land. Oppgaven bestod av tre kvantitative flernivåanalyser av spørreskjemadata, og jeg analyserte hvordan sammenhengene mellom individers erfaringer med korrupsjon og holdning til demokratiet varierte med landenes institusjonelle utvikling. Oppgaven fant blant annet at nylig erfaring med korrupsjon (bestikkelser) i møte med offentlige institusjoner hadde en sterkere negativ effekt på individers tillit til institusjoner i land hvor byråkratisk korrupsjon var mindre utbredt, og en svakere negativ effekt i land hvor byråkratisk korrupsjon var mer utbredt.

Hvorfor valgte du å skrive om korrupsjon?
Jeg er generelt interessert i temaet, men bestemte meg først å skrive om det da jeg var på utveksling i Argentina i forbindelse med masterstudiet. Jeg hadde tidligere skrevet oppgaver om hvilke faktorer som er viktige for individers støtte til demokratiet i regionen, og i Argentina var det mye snakk om korrupsjon i offentlig sektor, både byråkratisk og politisk korrupsjon. Jeg startet å kartlegge forskningen på området og prøvde å identifisere kunnskapshull, og fant en måte jeg kunne bidra til den eksisterende forskningen på området på.

Hva er dine beste tips – til studenter som skal skrive masteroppgave generelt, og til de som vurderer å skrive om korrupsjon spesielt?
Generelt når man skal skrive en masteroppgave er det viktig å ha en klar problemstilling, og å jobbe systematisk og strukturert hele veien. Jeg vil også si det er viktig ikke å gjøre masteroppgaven for omfattende. Det er bedre å belyse en spesifikk problemstilling godt enn å ende opp med å svare halvveis på en veldig vid problemstilling. Uansett gjelder det å sette seg godt inn i forskningslitteraturen på området og å velge et tema som interesserer deg og motiverer deg til å stå løpet ut. Når det gjelder korrupsjon spesielt, er en av de største utfordringene at det er veldig vanskelig å studere fordi det er problematisk å måle noe som av natur er hemmelig. Dette mener jeg det er viktig å vie en del tid til å diskutere i en oppgave som omhandler korrupsjon.

Har temaet for masteroppgaven din gitt mersmak, og gjort at du har fordypet deg mer i temaet korrupsjon?
Ja, jeg kunne helt klart tenkt meg å fordype meg videre innenfor temaet.

Er det emner innenfor feltet du skrev om du kunne tipse andre å skrive om?
Det er mange interessante innfallsvinkler til studiet av korrupsjon. En av de største utfordringene er som nevnt hva man egentlig måler når man forsøker å måle korrupsjon, men et generelt tips er å ta utgangspunkt i reviews av eksisterende forskning og metaanalyser dersom man er usikker på hvilket område man vil fordype seg innenfor. Det finnes flere nylig publiserte artikler som diskuterer kunnskapshull og utfordringer i forskningen.

Last ned vedlegg: Delegitimizing Democracy? by Eivor Hovde Hoff