– Utviklingen går for sakte

– På tross av at utviklingen går i riktig retning, og at tallene er litt bedre i dag enn for fem år siden, er det skuffende at det går så sakte. Norske virksomheter har en jobb å gjøre, både for å endre uheldige holdninger og for å gjøre festtaler og verdierklæringer om til konkret handling.

Det mente spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro da hun presenterte «Bedriftsundresøkelensen 2014: Sakte, men sikkert fremover» i forbindelse med Transparency International Norges Årsmøte i mai.

I utakt med lovgivningen
– Et etisk regelverk kan alle ha – det koster lite og behøver ikke være noe mer enn et dokument i en skuff. Det vi trenger å se mer av er konkret handling, antikorrupsjonsprogrammer som gjennomføres i norske bedrifter og en markant holdningsendring i forhold til korrupsjonsfeltet.

– På viktige områder kan det virke som om norsk næringsliv er i utakt med utviklingen i lovgivningen, både i Norge og utenlands, mener Skaaren-Fystro. – Både den amerikanske og den britiske lovgivningen reflekterer en holdning om at man ikke tolererer korrupsjon enten det skjer hjemme eller ute, på samme måte som vi finner i den norske lovgivningen fra 2003. Allikevel viser den norske undersøkelsen at rundt 30 prosent av de spurte mener det er akseptabelt å betale bestikkelser ute. Dette på tross av at regelverket er tydelige på at samme standard må gjelde uavhengig av hvor i verden man befinner seg.

Jobbe med holdninger
– Et annet holdningsrelatert område knytter seg til årsakene til korrupsjon. «Grådighet» er svaret som scorer høyest, fulgt av liten risiko for å bli tatt. Det er nedslående at man er villige til å begå kriminelle handlinger så lenge oppdagelsesrisikoen er liten, Samtidig forteller det oss at Transparency International Norge, sammen med andre aktører på dette feltet, må fortsette å fokusere på holdningsskapende arbeid.

– Bedre beskyttelse av varslerne er nødvendig, og bestemmelsene i arbeidsmiljøloven er ikke tilstrekkelig. Også på dette området må det arbeides med holdninger og bedre systemer på arbeidsplassen for rapportering av anonyme bekymringsmeldinger. For at korrupsjonssakene skal oppdages og etterforskes, er det viktig at terskelen senkes for å si fra om korrupsjon og misligheter.

– Det er et godt argument å fremheve næringslivets egeninteresse knyttet til dette arbeidet. Korrupsjon lønner seg ikke og den påvirker bunnlinjen negativt; markedet fungerer ikke lenger og de beste eller billigste tilbyderne får ikke oppdragene de skulle hatt, ressursene i et land kommer ikke befolkningen til gode og undergraver dermed velstandsutviklingen og kjøpekraften – og omdømmerisikoen norske bedrifter løper ved å akseptere korrupsjon, er høy og kostbar, sa spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro i Transparency International Norge.