Sakte, men sikkert fremover

Bevisstheten og kunnskapen om korrupsjon i norsk næringsliv øker – men det går sakte. Det viser Bedriftsundersøkelsen 2014 som Transparency International Norge har gjennomført for andre gang. Svarene fra norske bedriftsledere forteller også at over halvparten av de spurte ikke har innført noen form for systematiske tiltak for å motarbeide korrupsjon – eller anser det som nødvendig.

Både i Norge og utenfor landets grenser fremstiller vi oss – og ønsker at andre oppfatte oss som – som et samfunn preget av åpenhet og rettferdighet, med godt regulerte markeder. Da blir uklare holdninger og mangel på kunnskap, etiske regelverk og antikorrupsjonstiltak et problem for norske bedrifter.

Stadige eksempler viser at verden ikke er fullt så enkel som undersøkelsen typer på at mange bedriftsledere ønsker at den skal være. Disse spenner fra store norske bedrifter som blir etterforsket og dømt for korrupsjon til mer komplekse situasjoner der penger unndratt skatt i Hellas eller midlene til den tidligere libyske diktatoren Muammar al-Gaddafi dukker opp i norske banker.

Korrupsjon i alle former er et problem for næringslivet, fordi den vitner om et marked som ikke fungerer. Virksomheter ender opp med å konkurrere på uklare og skjulte premisser og risikoen øker for at enkeltpersoner beriker seg eller store oppdrag blir tildelt på feil grunnlag.

De siste 10 – 15 årene har holdninger og lovverk endret seg radikalt, både i og utenfor Norge. Vi hører stadig sjeldnere om næringslivsledere i utlandet som åpent mener det er legitimt å benytte korrupsjon fordi det er vanlig i landet de opererer i. Denne undersøkelsen viser at mange norske bedriftsledere er i utakt med den internasjonale utviklingen.

Det innebærer en ikke uvesentlig juridisk og økonomisk risiko og en fare for et dramatisk omdømmetap, å bli tatt for korrupsjon i dag. Om ikke moralske og etiske hensyn er motiverende nok i seg selv, burde den økonomiske risikoen være det.

Samtidig som Transparency International Norge gjerne skulle ha sett en tydeligere, raskere og mer positiv utvikling sammenliknet med undersøkelsen i 2009, er det ingen grunn til å svartmale situasjonen i norsk næringsliv. Utviklingen går i riktig retning, noe vi daglig erfarer gjennom vårt eget arbeid med antikorrupsjonsverktøy og –programmer for norske virksomheter og i dialogen med et stort antall medlemmer og interesserte.

At så mange bedrifter faktisk har et bevisst forhold til korrupsjon og jobber aktivt med forebyggende tiltak i hverdagen, er en inspirasjon både for oss og for de virksomhetene som ikke helt har kommet i gang.

Arbeidet videre må fokusere på informasjon, bevisstgjøring og dialog med næringslivet, kombinert med utviklingen av enda bedre verktøy og effektive antikorrupsjonsprogrammer. At interessen for medlemskap i Transparency International Norge er så stor som den er, ser vi på som et signal om at norske bedrifter ønsker å engasjere seg ytterligere i dette arbeidet fremover. Det lover godt for resultatene i den neste Bedriftsundersøkelsen.

 

 

Last ned vedlegg: Sakte, men sikkert fremover (hele rapporten)
Last ned vedlegg: Sakte, men sikkert fremover (vedlegg)