Domstolens vurdering ved valgfri foretaksstraff

Hvilke hensyn vektlegger domstolene når det skal tas stilling til om den valgfrie adgangen til å ilegge foretaksstraff skal benyttes i korrupsjonssaker? Det var problemstillingen i masteroppgaven til Erlend Stoa Stenstad ved juridisk fakultet i Oslo.

1. Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev om foretaksstraff for korrupsjon. Nærmere bestemt en analyse av hvilke hensyn domstolene vektlegger når det skal tas stilling til om den valgfrie adgangen til å ilegge foretaksstraff skal benyttes i korrupsjonssaker. Formålet var å kartlegge om det kan oppstilles en presumsjon for at foretaksstraff ilegges i slike saker.

 

2 .Hvorfor valgte du å skrive om korrupsjon?

Jeg valgte korrupsjon som emne først og fremst fordi jeg synes det er et interessant tema, som også blir stadig mer aktuelt. I tillegg åpner det for mange muligheter senere, enten man vil jobbe som advokat, hos påtalemyndigheten, i et departement eller i en bedrift eller organisasjon.

 

3. Hva er dine beste tips – til studenter som skal skrive masteroppgave generelt, og til de som vurderer å skrive om korrupsjon spesielt?

Velg et tema som du selv synes er spennende – da går skrivejobben lettere, og oppgaven blir sannsynligvis bedre. Bruk mye tid på å formulere en god problemstilling, og pass på at den ikke blir for vid. Jeg brukte også mye tid på å samle kilder og disponere oppgaven før jeg begynte å skrive.

 

4. Har temaet for masteroppgaven din gitt mersmak, og gjort at du har fordypet deg mer i temaet korrupsjon?

Jeg følger med på rettsutviklingen og korrupsjonsdebatten. I tillegg jobber jeg blant annet med antikorrupsjon og compliance i Advokatfirmaet Grette.

 

5. Er det emner innenfor feltet du skrev om du kunne tipse andre å skrive om?

Et interessant utgangspunkt kan være å undersøke betydningen av effektive compliance-program etter hhv. norsk rett, US Foreign Corrupt Practices Act og UK Bribery Act, samt hvilke krav som stilles til slike programmer. Det vil også være behov for å oppdatere emnet jeg skrev om etterhvert som det kommer mer rettspraksis på området.

Last ned vedlegg: Foretaksstraff for korrupsjon