Daglige arkiv: 5. mars 2014

Domstolens vurdering ved valgfri foretaksstraff

Hvilke hensyn vektlegger domstolene når det skal tas stilling til om den valgfrie adgangen til å ilegge foretaksstraff skal benyttes i korrupsjonssaker?..Les mer