Månedlige arkiv: mars 2014

Domssamling 2013

Formålet ved denne samlingen av korrupsjonsdommer, som er oppdatert med dommer fra 2013, er å bidra til å gi et..Les mer

Domstolens vurdering ved valgfri foretaksstraff

Hvilke hensyn vektlegger domstolene når det skal tas stilling til om den valgfrie adgangen til å ilegge foretaksstraff skal benyttes i korrupsjonssaker?..Les mer