Stor interesse for antikorrupsjonsarbeid

– Dette er starten på et langt og fruktbart samarbeid, sa Per Nitter Bondevik i Initiativ for etisk handel da organisasjonen arrangerte seminar om antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden sammen med Transparency International Norge på Litteraturhuset den 27. februar. 

De to organisasjonene har nylig undertegnet en samarbeidsavtale og på seminaret, som var det første tiltaket som ble gjennomført innenfor rammen av det nye samarbeidet, deltok rundt 50 personer fra organisasjons- og næringsliv.

– Det er ikke til å komme forbi at næringslivet selv har et ansvar for å opptre etisk og for å motarbeide korrupsjon, sa Bondevik. – De har et ansvar og de må se på seg selv som en del av løsningen. Dette seminaret handler om å fokusere på løsninger.

– I antikorrupsjonsarbeidet er det viktig å starte med egen virksomhet og egne ansattes holdninger, fortsatte generalsekretær i TI Norge, Guro Slettemark. – Veilederen «Antikorrupsjon i leverandørkjeden» ble utviklet i samarbeid med næringslivet for å gi alle som ønsker å ta dette arbeidet på alvor, en verktøykasse for å komme i gang. Publikasjonen inneholder både en innføring i tema, en oversikt over lover og regler og forslag til en rekke tiltak som en virksomhet kan gjennomføre internt eller følge opp hos sine underleverandører, sa hun.

Et utgangspunkt for leverandørkjeden
– Jeg er kanskje mest overrasket over at arbeidet med leverandørkjeden fortsatt er en utfordring, sa Sverre Bjerkomp som ledet utviklingen av veilederen for Transparency International Norge. Han har bakgrunn fra blant annet CR-arbeidet i Norsk Hydro og senere Statoil. Allerede i 1999 var han med å etablere en enhet i Norsk Hydro som skulle arbeide med disse problemstillingene.

 

sverre bjerkomp_eih-seminar
Sverre Bjerkomp ledet arbeidet med antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden-veilderen.

 

– I dag er situasjonen at de største har kommet lengst i konkretiseringen av antikorrupsjonsarbeidet, selv om stadige mediaoppslag så sent som i dag, viser at mye gjenstår. Mange av de små og mellomstore virksomhetene fortsatt har tilgode å sette av de nødvendige ressursene til å gjennomføre håndfaste og preventive antikorrupsjonsprogrammer. Målet med veilederen er å dekke et behov for et enklere verktøy som også leverandørene kan bruke som et utgangpunkt for sitt arbeid, forklarte Bjerkomp.

Inspeksjoner og opplæring
– Med virksomhet i en rekke land over hele verden, er Transparency Internationals Corruption Percetion Index et nyttig verktøy, forklarte Cecilie Herlseth i sitt innlegg under seminaret. – Det avgjørende for å lykkes med antikorrupsjonsarbeidet er at holdninger og tiltak er forankret i ledelsen – og følges opp med ressurser og handling.

I Telenor sin partneravtale er det lagt inn klausuler som gir selskapet rett til å si opp avtalen hvis det kan påvises korrupsjon. – Vi gjennomførte 2000 inspeksjoner i fjor av varierende omfang, enten ved hjelp av våre egne inspektører eller i samarbeid med eksterne konsulenter. Minst like viktig er forebyggende arbeid i form av kurs og workshops. I Ungarn har vi for eksempel gjennomført frokostmøter med våre lokale leverandører og vi har hatt Tranparency International Norge med oss på et globalt leverandørarrangement, fortalte Cecilie Hersleth.

Bare tull
ITP Groups forretningside er å håndtere leverandørkjeden for norske kunder i Asia. Et konkurransefortrinn er høyt fokus på arbeidet mot og nulltoleranse for korrupsjon. – Dette har vært vår holdning i møte med leverandører i for eksempel Kina helt siden midten av 90-tallet og nå i Vietnam, der vi også har et kontor, fortalte administrerende direktør og eneste ansatte i Norge, Kjetil Petterson. På spørsmål fra salen om hva han tenkte rundt argumentet om at korrupsjon er en del av kulturen i mange land og at bedrifter må tilpasse seg den, var han helt tydelig:

– Det er bare tull og tøys. Vi gjør alltid et poeng av hvordan vi ønsker at relasjonene til våre leverandører i disse landene skal være og forteller at vi ikke ikke gir bestikkelser på denne måten. Og selv om vi selvfølgelig opplever enkeltepisoder og hendelser, har ikke dette vært et utbredt problem for oss, sa Petterson.