Styrket fokus på korrupsjon og antikorrupsjon

Transparency International (TI Norge) og Initiativ for Etisk Handel (IEH) har inngått en samarbeidsavtale. Avtalen har som hovedmål å styrke begge organisasjoners arbeid med næringsliv og offentlig sektor.

– Våre organisasjoner har sammenfallende interesser når det gjelder korrupsjon i leverandørkjeden. TI Norges kompetanse og nettverk rundt korrupsjon og anti-korrupsjonsarbeid er viktig for IEH og våre medlemmer. For å styrke vårt arbeid på dette feltet er det både gledelig og helt naturlig å knytte sterkere bånd, sier Per N. Bondevik, daglig leder i IEH.

Frokostseminar på Litteraturhuset
Som en start på samarbeidet arrangerer IEH og TI Norge i morgen frokostseminaret «Korrupsjonsutfordringer i leverandørkjeden» i morgen torsdag 27. februar på Litteraturhuset i Oslo.

– I første omgang vil TI Norge og IEH ha fokus på å samarbeide om ulike seminar, kurs og ikke minst erfaringsoverføring. Både ansatte og medlemmer vil få muligheten til å utveksle og utvikle kompetanse på sammenfallende områder. Vi er trygge på at dette samarbeidet vil styrke vår evne til å tilrettelegge for nødvendige forbedringer i næringslivet og offentlig sektor, sier generalsekretær i TI Norge, Guro Slettemark.

Fokus på utfordringer – og løsninger
Både TI Norge og IEH ønsker å sette fokus på hvilke korrupsjonsutfordringer som finnes for norske virksomheter, og hvilke tiltak som kan iverksettes.

– Strukturert og praktisk tilnærming til risikostyring i globale leverandørkjeder er IEHs kjernekompetanse. Dette vet vi er viktig i antikorrupsjonsarbeidet for mange norske virksomheter. IEH har utviklet verktøy og ressurser som vi mener er viktig i dette arbeidet og som støtter opp under avtalens hovedmål, sier Slettemark.

TI Norge og IEH er Norges ledende ressurssenter på antikorrupsjon og etisk handel. Begge har medlemsnettverk, og har tilgjengelig ressurser som bidrar til å styrke norske virksomheters arbeid innen korrupsjon og etisk handel.

Risiko i internasjonal handel
– Avtalen er et stort pluss for begge organisasjoners medlemmer. Gjennom nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt styrker vi kunnskapen på området og våre medlemmers arbeid. Det handler om problemet og løsningen. Vi må erkjenne at det er en risiko i all internasjonal handel, men også at løsningene er innen rekkevidde, sier Bondevik.

Både Bondevik og Slettemark er glade for avtalen som er inngått og ser fram til et styrket samarbeid.

– Vi gleder oss til å komme tettere på IEHs kompetanse og nettverk. Antall påmeldte til frokostseminaret 27. februar viser allerede at dette er fruktbart, sier Guro Slettemark.