Felles stunt for lobbyregister

«Vil du fortelle oss hva du skal?» spør Presseforbundet, Kommunikasjonsforeningen, Transparency International Norge og Redaktørforeningen. Mandag 27. januar står lederne for de fire organisasjonene foran Stortinget og oppfordrer alle som besøker politikerne til å registrere seg. Et felles stunt for å vise at tiden er inne til å innføre en obligatorisk, åpen og søkbar registrering av møteaktivitet med politiske myndigheter.

– Vi tror at alle vil tjene på et politisk system som er mer gjennomsiktig når det kommer til politiske påvirkningsprosesser, sier Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

Mandag er det nøyaktig en måned til presidentskapet skal gi sin innstilling til Venstres forslag om å innføre et lobbyregister i Norge.

– Dersom dette forslaget blir nedstemt, risikerer vi at det tar minst fire nye år før det på ny kommer en reell mulighet til å få innført en registreringsordning for lobbyvirksomhet, fortsetter Manus.

Sammen presenterer Presseforbundet, Redaktørforeningen, Transparency International Norge og Kommunikasjonsforeningen nå et konkret forslag til struktur for et norsk lobbyregister:

• Registreringen må være obligatorisk.

• Både personen og virksomheten som tar kontakt, samt de som har vært involvert i forberedelsene må registreres.

• Politikeren som møter lobbyisten må registreres.

• Det må oppgis hvilken interesse den som ønsker å påvirke representerer.

• Formålet med kontakten må oppgis, dvs. hvilken politisk prosess man ønsker å påvirke og hvilken sak det gjelder.

• Registeret må være elektronisk søkbart for alle.

De fire organisasjonene har tro på at en registreringsordning etter denne strukturen vil gi et godt innsyn i påvirkningen av politiske myndigheter som finner sted i Norge.

– Nå inviterer vi motstanderne til å forklare hvorfor de mener et slikt register vil være uheldig, avslutter Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Presseforbundet.

Mandag 27. januar fra kl. 10 finner du lederne for Presseforbundet, Kommunikasjonsforeningen, Transparency International Norge og Redaktørforeningen foran Stortinget. Vi oppfordrer de som besøker politikerne til å registrere seg etter vår mal i vårt eget register.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

Therese Manus, daglig leder, Norsk kommunikasjonsforening, tlf.: 480 64 462

Guro Slettemark, generalsekretær, Transparency International Norge, tlf.: 908 74 626

Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær, Norsk Presseforbund, tlf.: 982 03 070

Arne Jensen, generalsekretær, Norsk Redaktørforening, tlf.: 907 78 747

Kommunikasjonsforeningen har også utarbeidet en analyse av lobbyregistre i andre land. Denne deler vi gjerne. Ta kontakt med Therese Manus på therese@kommunikasjon.no eller 480 64 462