Den globale antikorrupsjonsdagen

Gro Skaaren-Fystro fra Transparency International Norge medvirker i en liten film som BDOs granskningsenhet  har laget i anledning den internasjonale antikorrupsjondagen, den 9. desember. Her hører du også representanter fra Næringslivets Sikkerhetsråd, Justis- og beredskapsdepartementet og ØKOKRIM. Intervjuene er gjennomført i desember 2013.

Se filmen her.