– Styrene må ta ansvar for åpenhet

– 1/3 av verdiene på børsen er statlige og i vår dialog med selskaper der staten eier, har vi høyt fokus på korrupsjon og åpenhet. Dette understrekes ytterligere i den kommende land-for-land-lovgivningen og styrer som ikke følger opp, tar ansvar og setter standard, kan ikke regne med fornyet tillit.

Det sa statssekretær i nærings- og handelsdepartementet, Eirik Lae Solberg, på litteraturhuset fredag morgen, da Transparency International Norge, i samarbeid med KLP, la frem «Åpenhet i selskapsrapporteringen»-rapporten.

– Kampen mot korrupsjon er viktig, fortsatte Solberg, blant annet i arbeidet for å skape gode konkurransebetingelser for selskaper, både i Norge og utlandet. Korrupsjon undergraver tillit, motivasjon og innsatsvilje, og det er ikke vanskelig å være enig med Aftenposten, som igår beskrev korrupsjon som «nasjonenes kreft».

– Regjeringen har nulltoleranse for korrupsjon, enten det skjer i Norge eller i utlandet. Et viktig verktøy i arbeidet er åpenhet, og rapporten som lanseres i dag er viktig. Den vil bli lest i departementet, avsluttet statssekretær Eirik Lae Solberg.