Transparency in Corporate Reporting

Denne rapporten kartlegger graden av åpenhet i selskapsrapporteringen knyttet til en rekke anikorrupsjonstiltak blant de 105 største, multinasjonale, børsnoterte selskapene i verden. Til sammen er disse selskapene verdt mer enn 11 000 billiarder dollar (en billiard er det samme som en million milliarder), de berører livene til mennesker i land over hele kloden og har en stor og langtrekkende makt i samfunnet.

Last ned vedlegg: