Håndbok i antikorrupsjon for norske bedrifter

Transparency International har utarbeidet en håndbok for bedrifter som ønsker å jobbe med antikorrupsjonstiltak i egen virksomhet. Norsk og engelsk versjon kan lastes ned her, men det er også mulig å bestille trykte eksemplarer fra Transparency International Norge.

Send en epost til slettemark@transparency.no med adresse og hvor mange eksemplarer dere trenger.

Last ned vedlegg: Beskytt din virksomhet
Last ned vedlegg: Protect Your Business