Daglige arkiv: 16. september 2013

The «Grabbing Hand» of Corruption and FDI

Julie Haugli har skrevet masteroppgave om  korrupsjon og utenlandsinvesteringer og jobber i dag i granskningsavdelingen i PwC. Hun undersøkte hvorvidt korrupsjonsnivået i..Les mer

– Veilederen sender et viktig signal

– Når så mange store, norske virksomheter har vært med å lage veilederen «Antikorrupsjon i leverandørkjeden» sender det et tydelig..Les mer