Månedlige arkiv: september 2013

The «Grabbing Hand» of Corruption and FDI

Julie Haugli har skrevet masteroppgave om  korrupsjon og utenlandsinvesteringer og jobber i dag i granskningsavdelingen i PwC. Hun undersøkte hvorvidt korrupsjonsnivået i..Les mer

– Veilederen sender et viktig signal

– Når så mange store, norske virksomheter har vært med å lage veilederen «Antikorrupsjon i leverandørkjeden» sender det et tydelig..Les mer

Norges integritetssystem – ikke helt perfekt?

Norges integritetssystem – ikke helt perfekt? Norway’s integrity system – not quite perfect?   National Integrity System (NIS) måler sårbarhet..Les mer