Håndbok i antikorrupsjon for norske kommuner

«Beskytt kommunen!» er tittelen på håndboken i antikorrupsjon som TI Norge i samarbeid med KS har lansert. På etikkonferansene i Kristiansand og Trondheim i mars 2013 ble håndboken presentert for rundt 170 deltakere fra en rekke kommuner og kommunale bedrifter over hele landet.
Ved å erkjenne risikoen for korrupsjon kan kommunale virksomheter arbeide for å forhindre at korrumperende atferd utvikler seg. Antikorrupsjonshåndboken er ment å være et hjelpemiddel for kommunesektoren i dette arbeidet og er sendt til alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Last ned vedlegg: «Beskytt kommunen!»