Gikk du glipp av Raymond Baker?

Enorme pengesummer blir ført ulovlig ut av utviklingsland hvert år, både av enkeltpersoner og multinasjonale selskaper. Det finnes bare en løsning: Transparency. Det mente Raymond Baker fra den norskstøttede tenketanken Global Financial Integrity da han i mai holdt et foredrag på Litteraturhuset i regi av Transparency International Norge.

– Dere har skjønt hva løsningen er nødt til å være i 20 år allerede, smilte den joviale amerikanske forretningsmannen, som de siste 15 årene har drevet den anerkjente, Washington-baserte tenketanken, dokumentert ulovlige pengestrømmer og arbeidet for overnasjonale løsninger som går til kjernen av problemet.

Raymond Baker, Global Financial Integrity, på Litteraturhuset i Oslo

En trillion dollar er et konservativt estimat
Raymond Baker og Global Financial Integrity har dokumentert at multinasjonale selskaper og enkeltpersoner hvert år tar ut i størrelsesorden en trillion dollar ulovlig fra utviklingsland. – Vi snakker om et forsiktig anslag, mener Baker. – Disse tallene baserer seg på offisiell statistikk, rapportert til Verdensbanken og IMF. Men de favner ikke smugling av cash over grensene og inkluderer bare estimater knyttet til feilprising av produkter, ikke tjenester.

– For noen er den eneste akseptable løsningen en global skattlegging av multinasjonale selskaper. Jeg tror ikke dette er mulig, mente Baker. – USA og EU har ikke klart å få det til innenfor sine grenser. Et regelverk vil bli lett å omgå – og vi kommer til å få en situasjon der vestlige revisjonsfirmaer i praksis kommer til å bestemme inntjening og skatt for selskapet over hele verden. Og det vil ta flere tiår å implementere.

– Løsning er, som dere har forstått, åpenhet og innsyn (transparency). Og vi har formulert noen anbefalinger som vi tror er gode tiltak.

  • Hindre feilprising av produkter og råvarer ved å gjøre oppdatert markedsinformasjon lett tilgjengelig.
  • Implementere «land-for-land»-rapportering av inntekter og resultater.
  • Offentliggjøre reell eierinformasjon.
  • Automatisk skatteinformasjonsutveksling, slik USA og 10 europeiske land nå har sagt at de kommer til å kreve.
  • Harmonisering av regler for hvitvasking av penger. I USA er det for eksempel ikke ulovlig å sette penger i banken selv om de kommer fra kriminell virksomhet i andre land.

Se Raymond Bakers foredrag på Litteraturhuset her.