Kommunenettverk mot korrupsjon har startet

KS og TI inviterte i begynnelsen av mai til deltakelse i korrupsjonsforebyggende nettverk. Til sammen deltar 31 kommuner og fire fylkeskommuner i nettverkene, fra alle deler av landet. Første samling i kommunenettverkene gikk av stabelen 27. – 28. august i Oslo. Her var det samlet 30 deltakere fra 12 av de største norske kommunene. I september har to nye nettverk gjennomført sine første samlinger.

Adm. dir. Sigrund Vågeng i KS ønsker velkommen til kommunenettverk mot korrupsjon (Foto: Gerardo Poblete/KS)
Adm. dir. Sigrund Vågeng i KS ønsker velkommen til kommunenettverk mot korrupsjon (Foto: Gerardo Poblete/KS)

 

Gjennom nettverkene inviteres deltakerne til å lære om korrupsjon, dele erfaringer, diskutere korrupsjonsrisiko i egen virksomhet eller kommune, utvikle metoder og gjennomføre aktiviteter knyttet til eget antikorrupsjonsarbeid. Formålet er å utvikle metoder og verktøy som norske kommuner kan ta i bruk.

Det er lagt opp til tre samlinger i hvert nettverk fram til mars 2014:

Første samling: Risiko og sårbarhet for korrupsjon

Andre samling: Beskytt kommunen – hvordan få det til praksis?

Tredje samling: Systematisk antikorrupsjonsarbeid i egen kommune/egen virksomhet

Tor Dølvik fra Transparency International Norge var ansvarlig for arrangementet. (Foto: Gerardo Poblete/KS)
Tor Dølvik fra Transparency International Norge var ansvarlig for arrangementet. (Foto: Gerardo Poblete/KS)

 

Stavanger er én av kommunene som deltar i nettverk. Konstituert rådmann Kristine C. Hernes uttaler til Rogalands avis 25.06 at Stavanger kommune lenge har jobbet med å ha god internkontroll opp mot mislighold og korrupsjon.

– Vi har hatt oppmerksomhet på rutiner som skal være gjennomsiktige og prøvbare, slik at vi hele tiden gjør de rette tingene på rett måte, sier hun. Hun gikk aktivt inn for at kommunen skulle være med i nettverk og framhever at deltakelsen er en måte å trekke inn kompetanse på området.