Korrupsjonsforebyggende tiltak i Norges 25 største selskaper

Selskapenes verdigrunnlag, etiske regelverk og anti-korrupsjonsprogram er lite tilgjengelig for offentligheten, og hvis det som vises er representativt så er det mangelfullt for mange selskaper, viser en ny rapport fra Transparency International Norge (TI-N).

Undersøkelsen omfatter Norges 25 største børsnoterte selskaper og resultatene av undersøkelsen er nedslående:

· Holdninger mot korrupsjon er ikke inkludert i verdigrunnlaget til flere av selskapene

· Bare halvparten av selskapene har offentliggjort etiske regelverk på sine hjemmesider

· Under halvparten av selskapene som ble undersøkt viste informasjon som tilsa at de har et program for å motvirke korrupsjon eller elementer av et slikt program.

TI-N mener at spesielt de store selskapene bør ha verdier, etisk regelverk og anti-korrusjonsprogram på plass. Videre mener TI-N at selskapene bør ha denne informasjonen tilgjengelig på sine nettsteder. På den måten vil selskapene vise at de tar korrupsjonsrisiko på alvor, håndterer det på en god måte, og derved bygger tillit hos ansatte, forretningspartnere, investorer, myndigheter og i sivilsamfunnet.

TI-N håper at undersøkelsen bidrar til å påvirke selskaper som ikke har relevante forebyggende tiltak mot korrupsjon til å utarbeide og iverksette slike, og å offentliggjøre denne informasjonen.

PricewaterhouseCoopers AS ble engasjert for å gjennomføre undersøkelsen i perioden juni til september 2009 og TI-N har utarbeidet rapporten på grunnlag av resultatene fra PwC. Rapporten er tilgjengelig på norsk og engelsk på TI-Ns nettsider transparency.no

Last ned vedlegg: Undersøkelse av etisk regelverk i norske selskaper
Last ned vedlegg: Undersøkelse av etisk regelverk i norske selskaper, engelsk